Det er i ihukommelsen af Allah, at hjerterne finder ro (Surat al-Rad, kap 13, vers 28)