Giv gode nyheder til dem, der handler godt (Surat al-Hajj, kap 22, vers 37)