I som tror fasten er påskrevet jer ligesom den var påskrevet dem før jer (Surat al-Baqara, kap 2, vers 183)