I der tror, red jer selv og jeres familier fra ilden (Surat al-Tahrim, kap 66, vers 6)