Pressemeddelelse: Verdenskendt muslimsk lærd gæster Danmark med oplæg om ”Religiøs ekstremisme i Vesten”

Mandag d. 5. september sætter Dansk Islamisk Center fokus på fokus på radikalisering og det misbrug af Islam, som finder sted hos blandt andet IS og andre terrorgrupper. Det sker ved et arrangement, hvor den verdenskendte muslimske lærd, Dr. Muhammad al-Ninowy, besøger Danmark for at tale om religiøs ekstremisme i Vesten. Dr. Muhammad al-Ninowy er blandt verdens mest prominente og indflydelsesrige muslimske stemmer og har forfattet adskillige bøger om netop disse emner heriblandt ”Nonviolence: A fundemental islamic principle, sufism, salafism, and the phenomenon of Al-Qaeda/ISIS”, ”Unconditional compassion and love: The core of faith” m.fl.

Dr. Muhammad al-Ninowy er født og opvokset i Syrien, hvorfra han dimitterede et religiøst seminar. Efterfølgende tog han en Ph.D-grad i teologi fra det verdenskendte al-Azhar Universitet i Kairo, Egypten. I slutningen af 1980’erne flyttede han til USA, hvor han læste mikrobiologi og derefter en doktorgrad i medicin fra University of Illinois. Al-Ninowy betragtes, som en af USA’s førende muslimske lærde og har de seneste år undervist og prædiket ved adskillige amerikansk-muslimske centre og moskeer. Senest blev han kåret til en af verdens 500 mest indflydelsesrige muslimer.

Arrangementet foregår fra kl. 17.30 til 20.30 på Københavns Universitet, Amager og er arrangeret af Dansk Islamisk Center. For nærmere information eller aftale om interview med Dr. Muhammad al-Ninowy kan der tages kontakt på tlf. Nr. 70 22 26 00 eller e-mail info@dicenter.dk.

Hilsen Dansk Islamisk Center

Pressemeddelelse: Muslimer sørger også over tabet af Anker

Muslimer sørger også over tabet af Anker

Vi ønsker i Dansk Islamisk Center at overbringe vore dybfølte kondolencer til tidligere statsminister Anker Jørgensens efterladte og hele det danske samfund.

Selv da han besad landets højeste politiske embede, var tidligere statsminister Anker Jørgensen en jordnær person. I telefonbogen kunne man ved siden af hans telefonnummer læse, at han boede på Borgbjergvej i Københavns Sydhavn, og første generationen af muslimske indvandrere husker tydeligt, at de kunne hilse på ham i kvarteret.

Anker Jørgensen var en statsminister, der var visionær med sin inkluderende og åbne stil, og hele den danske befolkning var på fornavn med ham. Alene det er en eksemplarisk og refleksionsværdig arv, som bør tjene til stor inspiration for nutidens og fremtidens ledere og beslutningstagere.

Anker Jørgensen var om nogen symbolet på den danske imødekommenhed, medmenneskelighed og åbenhed. Det er med brede smil, at førstegenerationen af muslimer i Danmark beretter om deres minder fra tiden med Anker Jørgensen som statsminister. Ham husker de alle som Danmarks store statsmand.

Vi beder i Dansk Islamisk Center Gud om at skænke Anker Jørgensens nære og kære tålmodighed i denne svære tid. Ligeledes kondolerer vi til hele den danske befolkning over tabet af en stor statsmand.

Æret være Ankers minde.

Waseem Hussain,
Formand, Dansk Islamisk Center

Pressemeddelelse: Åbenhed er nøgleordet

Åbenhed er nøgleordet

En moske er Guds hjem og kendetegnes ved åbenhed og transparens. Der bør derfor aldrig være nogen grund til, at andagt, prædikener, undervisning mm. behøver at blive afdækket ved skjulte optagelser.

Det er imperativt, at de ord vi, som repræsentanter for danske muslimer udtaler for åben mikrofon, skal være identiske med det, der praktiseres og ytres i lukkede fora.

At der er interesse for problemstillinger og tabuer i de muslimske miljøer, ligesom for alle andre, kan ikke vække undren. Som borgere i Danmark har vi alle et ansvar for at løse disse og mange andre udfordringer i samfundet i fællesskab.

Så lad os være klare og utvetydige i forhold til det fokus, der uundgåeligt vil komme:

  • Strafferet ift. islamisk jura hører ikke ind under privatpersoners eller moskéers resort. Alt som omhandler anvendelse af magt og straf er ene og alene noget, der falder ind under statens ansvarsområde i overensstemmelse med almenkendte juridiske principper.
  • Alle borgere i Danmark, uanset trosforhold, er forpligtede til at overholde dansk lovgivning, både moralsk, etisk og juridisk.
  • Som danske muslimer må og skal vi gå forrest i enhver kamp imod social, politisk eller religiøs uretfærdighed, uanset hvem der rammes.

Vi anerkender og er bevidste om, at der er udfordringer i visse segmenter af de muslimske miljøer. Fokus skal være på medborgerskab og ikke modborgerskab.

Men vi må samtidig erkende, at når sådanne debatter rejser sig, vil de stemmer, der er imod positiv sameksistens, bruge dette til at angribe grundlovssikrede frihedsrettigheder. Vores håb er, at den kommende tid vil gøre sådanne bekymringer til skamme.

Vi appellerer til, at den fremadrettede debat vil forløbe i en sober og afbalanceret tone på et oplyst grundlag.

Derfor vil vi afvente med at vurdere indholdet af programmerne, indtil vi har set dem i deres helhed og kender deres fulde kontekst, før vi evt. vil komme med yderligere kommentarer.

Pressemeddelelsen er udsendt af Dansk Islamisk Center og underskrevet af et bredt udsnit af de muslimske organisationer, herunder de to store muslimske samarbejdsorganisationer. Den repræsenterer størsteparten af de herboende muslimer på tværs af kulturelle, etniske og religiøse forskelle.

Underskrevet af:

 

Dansk Islamisk Center

Dansk Muslimsk Union

Muslimernes Fællesråd

Imam Ali Moskeen

Imam Malik Instituttet

Mariam Moskeen