Den der gives visdom har virkelig fået noget meget godt (Sura al-Baqara, kap 2, vers 269)