Vær retfærdige, det er tættere på gudsfrygtighed (Surat al-Maida, kap 5, vers 8)