I som tror, hold jer bort fra meget tvivl (Surat al-Hujurat, kap 49, vers 12)