Gør ikke kvinderne fortræd for at lægge pres på dem (Surat al-Talaq, kap 65, vers 5)