Bliv medlem

Hold fast i Allahs reb allesammen og split jer ikke op (Surat Ale Imran, kap 3, vers 103)

Bliv medlem af Dansk Islamisk Center

Udfyld formularen til højre

Dine oplysninger behandles fortroligt og lægges ind i Nets’ system, hvorfra dit bidrag automatisk vil blive trukket via betalingsservice

Hvis du ikke er tryg ved at udfylde formularen, så send en mail til os på info@dicenter.dk med dit navn og tlf. nr. Så vil vi ringe dig op, og klare tilmeldingen over telefonen.

Belønning hos Allah: Du er med til at støtte et muslimsk religiøst center.

Støtte: Du er med til at støtte vores arbejde og projekter, så vi fortsat kan bygge bro og engagere os i det danske samfund, samtidig med at vi udbyder kvalificeret information og undervisning om islam.

Rabat: Nogle af vores arrangementer koster penge. Som medlem vil sådanne arrangementer enten være gratis, eller der vil blive givet rabat.

Skattefradrag: Når du støtter Dansk Islamisk Center er du berettiget til et årligt skattefradrag. Vi står selvfølgelig for at indberette din støtte til SKAT.

Livestreaming: Planen er, at vi inden længe vil begynde at udbyde kurser live over nettet, men det vil være reserveret for medlemmer. Som medlem vil du få adgang til at følge med live over nettet, og også kunne se de optagede lektioner

Hvem kan blive medlem?
Det kan alle der vedkender sig vores vedtægter

Hvad dækket medlemskontingentet over?
Medlemskontingentet er 25 kr. om måneden. Dette beløb er ikke fradragsberettiget.

Hvordan fungerer fradraget?
Fradraget fungerer sådan, at du får ca 1/3 af de penge tilbage som du har givet til DIC over hele året (minus medlemskontingentet). Giver du f.eks. 100 kr/md vil du få ca. 300 kr. tilbage i skat.

Dit årlige bidrag: 100*12 = 1200

Fratrukket medlemskontingentet = 1200-300 =900

Fradrag fra Skat: 900*1/3 = 300

Skal jeg gøre noget for at få fradraget?
Nej. Du skal ikke gøre noget. Vi oplyser selv Skat, hvad vi har fået af bidrag og det bliver klaret automatisk.

Hvis du bliver i tvivl om eller ikke får noget fradrag fra os, så skal du kontakte os og vi vil hurtigst muligt udbedre fejlen.

Hvorfor skal I have så mange oplysninger ved indmeldelse?
Det er pga. Nets & tilmeldingen til Betalingsservice. Dine oplysninger behandles fortroligt og gemmes i et sikkert og krypteret software hos vores dataleverandør, hvorfra der kommunikeres med Nets. Vi gemmer ikke dine bankoplysninger lokalt hos os selv.

Jeg er ikke tryg ved at tilmelde mig online
Det gør ikke spor. Hvis du ønsker at være medlem, så ring eller send en mail til info@dicenter.dk og så vil vi klare tilmeldingen over telefonen eller over e-mail.

Elektronisk Indmeldingsblanket


* Vælg det frivillige bidrag du ønsker at støtte DIC med. Det valgte bidrag tillægges 10 kr. i administrationsgebyr. et er løsningen med Nets og Foreninglet, der gør at det gebyr må opkræves, og vi har ikke mulighed for at undgå det.

** Husk at bidragene er fradragsberettigede. Et bidrag på f.eks. 150 kr. er i virkeligheden kun et bidrag på 100 kr, da man får de sidste 50 kr. tilbage i skat. (fraregnet 300 kr.)