Pressemeddelelse: Åbenhed er nøgleordet

Åbenhed er nøgleordet

En moske er Guds hjem og kendetegnes ved åbenhed og transparens. Der bør derfor aldrig være nogen grund til, at andagt, prædikener, undervisning mm. behøver at blive afdækket ved skjulte optagelser.

Det er imperativt, at de ord vi, som repræsentanter for danske muslimer udtaler for åben mikrofon, skal være identiske med det, der praktiseres og ytres i lukkede fora.

At der er interesse for problemstillinger og tabuer i de muslimske miljøer, ligesom for alle andre, kan ikke vække undren. Som borgere i Danmark har vi alle et ansvar for at løse disse og mange andre udfordringer i samfundet i fællesskab.

Så lad os være klare og utvetydige i forhold til det fokus, der uundgåeligt vil komme:

  • Strafferet ift. islamisk jura hører ikke ind under privatpersoners eller moskéers resort. Alt som omhandler anvendelse af magt og straf er ene og alene noget, der falder ind under statens ansvarsområde i overensstemmelse med almenkendte juridiske principper.
  • Alle borgere i Danmark, uanset trosforhold, er forpligtede til at overholde dansk lovgivning, både moralsk, etisk og juridisk.
  • Som danske muslimer må og skal vi gå forrest i enhver kamp imod social, politisk eller religiøs uretfærdighed, uanset hvem der rammes.

Vi anerkender og er bevidste om, at der er udfordringer i visse segmenter af de muslimske miljøer. Fokus skal være på medborgerskab og ikke modborgerskab.

Men vi må samtidig erkende, at når sådanne debatter rejser sig, vil de stemmer, der er imod positiv sameksistens, bruge dette til at angribe grundlovssikrede frihedsrettigheder. Vores håb er, at den kommende tid vil gøre sådanne bekymringer til skamme.

Vi appellerer til, at den fremadrettede debat vil forløbe i en sober og afbalanceret tone på et oplyst grundlag.

Derfor vil vi afvente med at vurdere indholdet af programmerne, indtil vi har set dem i deres helhed og kender deres fulde kontekst, før vi evt. vil komme med yderligere kommentarer.

Pressemeddelelsen er udsendt af Dansk Islamisk Center og underskrevet af et bredt udsnit af de muslimske organisationer, herunder de to store muslimske samarbejdsorganisationer. Den repræsenterer størsteparten af de herboende muslimer på tværs af kulturelle, etniske og religiøse forskelle.

Underskrevet af:

 

Dansk Islamisk Center

Dansk Muslimsk Union

Muslimernes Fællesråd

Imam Ali Moskeen

Imam Malik Instituttet

Mariam Moskeen