Oversigt

For den der sætter sin lid til Allah, da vil Allah være tilstrækkelig for ham (Surat al-Talaq, kap 65, vers 3)

Oversigt over kurser
Dansk Islamisk Center

KURSUS EMNE TIDSPUNKT UNDERVISER SÆRLIGE FORHOLD
HANAFI FIQH Fiqh (lovskole) Fredag 18:00-19:30 Waseem Hussain Undervisningen er gratis.
Åben undervisning.
Alle er velkomne.
KURSUS EMNE BESKRIVELSE TIDSPUNKT
HADIYYA ALAIYYA 1
(TILBEDELSE)
Hanafi Fiqh En gennemgang af den klassiske fiqh tekst Hadiyya Alaiyya. Denne del handler om tilbedelse, herunder bøn, zakat og faste. Igang
Fredag aften 18-19.30
HADIYYA ALAIYYA 2
(HALAL & HARAM)
Hanafi Fiqh En gennemgang af den klassiske fiqh tekst Hadiyya Alaiyya. Denne del handler om forskellige emner, der falder ind under kategorien halal & haram. Igang
Fredag aften 18-19.30
MUKHTASAR AL-QUDURI 1 (TILBEDELSE) Hanafi Fiqh En gennemgang af den klassiske fiqh tekst Mukhtasar al-Quduri. Denne del handler om tilbedelse, herunder bøn, zakat og faste. Efter Hadiyya Alaiyya er gennemgået
MUKHTASAR AL-QUDURI 2 (ÆGTESKAB & FAMILIERET) Hanafi FIqh En gennemgang af den klassiske fiqh tekst Mukhtasar al-Quduri. Denne del handler om ægteskab, skilsmisse, arv og relaterede emner. Efter Hadiyya Alaiyya er gennemgået
MUKHTASAR AL-QUDURI 3 (TRANSAKTIONER) Hanafi FIqh En gennemgang af den klassiske fiqh tekst Mukhtasar al-Quduri. Denne del handler om finansielle transaktioner, herunder køb, salg og leje og relaterede emner. Efter Hadiyya Alaiyya er gennemgået
MUKHTASAR AL-QUDURI 4 (ØVRIGE EMNER) Hanafi Fiqh En gennemgang af de resterende emner fra Mukhtasar al-Quduri. Efter Hadiyya Alaiyya er gennemgået
MUQIZHA Hadithstudier En gennemgang af den klassiske fiqh tekst al-Muqizha af imam al-Dhahabi. Hadithterminologien og dens begreber forklares. Under planlægning
ÆGTESKAB I ISLAM Fiqh En indføring i de vigtigste elementer inden ægteskab i Islam, både mht. de islamiske regler og også den praktiske virklighed. Under planlægning
SUGHRA AL-SUGHRA Aqida En gennemgang af den klassiske Aqida-tekst Sughra al-Sughra, hvor den essentielle del af den islamiske lære gennemgås. Under planlægning
MUHTASAR AL-MANAR Usul al-Fiqh
(Hanafi)
En gennemgang af den klassiske tekst Mukhtasar al-Manar, der forklarer Usul al-Fiqh i forhold til Hanafi-skolen. Under planlægning
Kendskab til arabisk er en fordel.
ISLAM & VIDENSKAB Koranstudier Et indblik i sammenhængen mellem Koranen og moderne videnskab Under planlægning
KURSUS EMNE BESKRIVELSE
FORSTÅELSEN AF EN ISLAMISK STAT & KHILAFA Fiqh En gennemgang af den islamiske forståelse af begreberne “en islamisk stat”, “khilafa”, “dar al-islam” og “dar al-harb” med udgangspunkt i, hvad klassiske muslimske lærde har udtalt og ment om emnet.
HVAD ER JIHAD Fiqh En gennemgang af begrebet “jihad” og forskellige afledte problemstillinger.
ISLAM OG STRAFFERET Fiqh En kort introduktion til strafferet i Islam og filosofien bag.
MODERNE PROBLEMSTILLINGER Fiqh Islams holdning til forskellige aktuelle problemstillinger i vores tid, herunder:
Organdonation, bedetider, ingredienser mm.
SÅDAN BETALER DU ZAKAT Fiqh En gennemgang af reglerne for Zakat.
REGLERNE I RAMADANEN Fiqh En gennemgang af reglerne for fasten & Ramadan.
SHAMAIL TIRMIDHI Hadithstudier En gennemgang af Imam Tirmidhis klassiske hadith-samling “Shamail Tirmidhi”, med over 400 hadith, der handler om Profetens noble karaktertræk.
SÅDAN BETALER VI ZAKAT Fiqh En oversigt over, hvordan man som muslim skal betale sin Zakat.
SÅDAN FASTER VI I RAMADANEN Fiqh En oversigt over reglerne for fasten & Ramadan.
ISLAMISK ØKONOMI Fiqh Islams økonomiske system og regler, med inddragelse af moderne problemstillinger og misforståelser
USUL AL-FIQH Usul al-Fiqh En udførlig gennemgang af de islamiske lovgivningskilder og deres praktiske anvendelse.
HVAD ER SHARIA Usul al-Fiqh En grundig gennemgang af begrebet “Sharia” og hvad det dækker over.
PRINCIPPER INDENFOR FIQH Fiqh En uddybning af centrale principper indenfor fiqh og deres praktiske anvendelse.
UDVALGTE PROFETERS HISTORIE Historie En gennemgang af udvalgte profeters livshistorier.
SEERA Historie En gennemgang af profetens liv, og hvordan det er aktuelt for os, med udgangspunkt i klassiske islamiske kilder.
ISLAM & KUFR Aqida En uddybning af, hvornår man er muslim og hvornår man ikke er, samt en klargørelse af begrebet “takfir” & hvornår nogen evt. frafalder Islam.
TRO, SPIRITUALITET OG PRAKSIS Spiritualitet
TAJWD Koranstudier
AQIDAT AL-AWWAM Aqida
SAFINAT AL-NAJAA Shafi Fiqh
IMAM NAWAWIS 40 HADITH Hadithstudier