OM DIC

Dansk Islamisk Center er Danmarks første rent dansksprogede moske og islamiske kulturcenter.

DIC er samlingspunkt for muslimer som har Danmark, dansk sprog og dansk kultur til fælles som deres primære referenceramme.

Dansk Islamisk Center er en religiøs forening med afsæt i sunni islam, og har til formål at:

  • Arbejde med at styrke danske muslimers medborgerskab til gavn for det danske samfund.
  • Promovere og formidle viden om Islam, med afsæt i den klassiske islamiske lære om respekt, tolerance og inklusion.
  • Være et samlende muslimsk trossamfund med en fredelig og fælles gudsdyrkelse med særlig fokus på fredagsbønnen med prædiken på dansk.
  • Bistå med projekter, rådgivning og støtte til personer, organisationer, myndigheder mm. der er muslimer, arbejder med muslimer eller har interesse for Islam.

Vi er et unikt multietnisk fællesskab med en fælles dansk identitet.

Vores moske er på Frederiksberg, hvor vi står for en åben og inkluderende tilgang til Islam.

Hver fredag holdes der fredagsbøn med en prædiken på dansk.

Alle er velkomne, også til bare at komme og kigge på. Her er plads til alle.

Vi har specialiseret os i formidling af Islam til nysgerrige og søgende sjæle, der søger både grundlæggende og dybdegående viden om Islam.

Vi formidler Islam til mennesker og institutioner, der ønsker at forstå lidt mere om deres muslimske medborgere.

Vi stræber efter at formidle viden om Islam i øjenhøjde igennem dialog og engagerede diskussioner.

Vi har en lang række projekter under planlægning og vil i fremtiden fokusere endnu mere på undervisning og formidling af Islam samt at være en drivkraft til at løse nogle af de komplekse sociale problemstillinger som muslimerne i Danmark står overfor.

Vi er en medlemsdrevet religiøs forening med afsæt i Sunni Islam, og ønsker at fremme den klassiske islamiske lære om respekt, tolerance og inklusion.

Dansk Islamisk Centers vision er at værende førende inden for oplysning om Islam på dansk samt at være inspirationskilde for positiv menneskelig og samfundsmæssig udvikling. DICs mission er at formidle viden om Islam, tilbyde sociale og religiøse services samt inspirere til og gennemføre projekter med henblik på at fremme positiv menneskelig og samfundsmæssig udvikling.

Bestyrelsen