Regnskab for Indsamlingen i 2020

Den 8. maj 2020 mistede Dansk Islamisk Center sine lokaler i Baggesensgade 4C på Nørrebro ifm. en påsat ildebrand i nogle containere tæt på bygningen. Centret mistede alt ifm. branden.

Kort efter startede DIC en indsamlingskampagne til støtte af DIC, og takket være en stor opbakning fra nær og fjern lykkedes at i slutningen af oktober 2020 at rykke ind i vores nye, flotte lokaler på Bernhard Bangs Alle 23 på Frederiksberg.

Efter reglerne var der på forhånd blevet søgt om indsamlingstilladelse hos Indsamlingsnævnet. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet et revideret regnskab for indsamlingen.

Klik her for at se det reviderede regnskab for indsamlingen